projektując przestrzeń w różnych sferach życia - zawodowej,
prywatnej, publicznej - pamiętamy, że składają się one zawsze w jedną całość, a w jej centrum zawsze znajduje się
człowiek.

specjalizujemy się w obszarach:

projektowania architektonicznego ogólnobudowlanego

Slider

projektowania wnętrz prywatnych
i komercyjnych

Slider

projektowania
i kształtowania
terenów zieleni

Slider

W ramach każdego z projektów oferujemy projekt koncepcyjny, wykonawczy oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

 

Bez względu na rodzaj projektu, jego wielkość czy przeznaczenie, zawsze patrzymy na niego kompleksowo, rozumiejąc, że jest on częścią większej całości, która oddziałuje na użytkowników, gości i obserwatorów. Tworząc koncepcje zagospodarowania przestrzeni i ich opracowania projektowego, zajmujemy się również wsparciem sprzedaży w postaci ogólnodostępnego Showroomu.